Konsulence bankare

  • Duke filluar qe nga konsulenca e përgjithshme ne lidhje me Kredine, përgatitjen e dokumentacionit, negociatat me bankat per kushtet me te mira deri ne lëvrimin e kredisë.
  • Konsulence ne lidhje me Garancitë dhe letër kredit Bankare , përgatitje dokumentacioni, negociata me bankat, etj.
  • Depozita, konsulence per interesat me te mira ne treg dhe per bankat me te sigurta.
  • Çdo lloj konsulence tjetër për shërbime bankare.
Keni nevoje për shërbimin tone?

Na kontaktoni ne email ose plotësojini fushat e mëposhtme dhe ne do ju kontaktojmë.