Çertifikime dhe trajnime

Trajnime profesionale

detaje

Trajnime te përgjithshme

detaje

Aplikim për pune

Apliko

Partneret tane

Lajme dhe evente

Lehtësirat fiskale Europiane kundër virusit COVID-19

Lehtësirat fiskale Europiane kundër virusit COVID-19

Akti Normativ Nr. 27 – Për një shtesë në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008

Akti Normativ Nr. 27 – Për një shtesë në Ligjin Nr. 9920, datë 19.05.2008

Mikronjësitë

Deklarimi i Tatimit të Thjeshtuar mbi Fitimin-Binzesin i Vogël

Tatimi mbi te ardhurat personale

Deklarimi i Tatimit mbi te Ardhurat Personale

7 benefite që biznesi juaj përfiton falë konsulencës financiare

7 benefite që biznesi juaj përfiton falë konsulencës financiare