Mbajtja e bilancit te mikronjesive.pdf

Librat qe duhen mbajtur nga Biznesi i Vogel

Mikronjesite-Pasqyrat Financiare 2019

Mikronjesite-Pasqyrat Financiare 2019