Aktivitetet që nuk lejohen të ushtrojnë veprimtari ekonomike

aktivitetet-qe-lejohen-ose-jo-te-ushtrojne-aktivitetin-e-tyre-ekonomik

Aktivitetet që lejohen të ushtrojnë veprimtari ekonomike

aktivitetet-qe-lejohen-ose-jo-te-ushtrojne-aktivitetin-e-tyre-ekonomik