Parid Consulting shpk, kompani konsulence financiare dhe kontabiliteti në Tiranë.

Kërkon të punësojë një person në pozicionin Jurist/e.

Kriterët/Eksperienca:

  • Të ketë kryer studimet e larta, Fakulteti i Drejtësisë;
  • Të ketë eksperiencë pune mbi 5 vjet;
  • Të posedojë liçensën e Avokatisë;
  • Të njohë shumë mirë legjislacionin Shqiptar e veçanërisht të Drejtës Civile, të Procedurës Civile, Tregtare, Administrative, Kodit të Punës etj.;
  • Të njohë programet bazë të paketës Microsoft Office;
  • Të ketë njohuri të Gjuhës Angleze.

Aplikoni me CV-në tuaj

Ky postim skandon në datën 01 Shkurt 2020 !