Parid Consulting sh.p.k

Kërkon të punësojë Inxhinier/e elektrike për një nga partnerët e tij, i cili është një ndër kompanitë lider në tregun shqiptar në fushën e e studimit, projektimit, supervizionit dhe ndërtimin e linjave elektrike të TN, TM, TU mbi tokësore (ajrore) dhe nëntokësore (kabllore) për energji elektrike dhe telekomunikacioni nënstacionet elektrike TN/TM dhe të tensionit të mesëm TM/TU (kabina elektrike), centrale dhe hidroventralet, rrjete inxhinierike, objekte civile dhe industriale. Realizimin e impianteve të telekomunikacionit. Studim dhe projektim për makineri elektrike dhe të linjave të ndryshme industri.

Kriterët/Eksperienca:

  • Të këtë mbaruar studimet për inxhinieri elektrike;
  • Të këtë eksperience në pozicione të ngjashme jo me pak se 2 vite;
  • Të jetë i komunikueshëm dhe te bashkëpunojë në grup;
  • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze.

Aplikoni me CV-në tuaj

Ky postim skandon në datën 30 Shtator 2020 !