Parid Consulting sh.p.k

Kërkon të punësojë Financier/e pranë zyrës së saj!

Kriteret:

  • Të këtë mbaruar Fakultetin Ekonomik;
  • Të këtë eksperience si ekonomist/e jo me pak se 4 vite;
  • Të përdorë mirë programin AlphaWeb dhe paketën MS Office;
  • Të jetë i komunikueshëm dhe te bashkëpunojë në grup;
  • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze dhe italiane;
  • Të zotërojë patentën e klasit B.

Aplikoni me CV-në tuaj

Ky postim skandon në datën 01 Shkurt 2021 !