Parid Consulting sh.p.k

Kërkon të punësojë Financier/e për një nga klientët e tij, dinamik në tregun shqiptar dhe ndërkombëtar, në fushën e projektimit dhe zbatimit të konstruksioneve metalike, punimeve të ndërtimit, prodhim materiale ndërtimi, mbikqyrje, kolaudim dhe të energjisë elektrike.

Kriteret:

  • Të këtë mbaruar Fakultetin Ekonomik;
  • Të këtë eksperience si ekonomist/e jo me pak se 3 vite;
  • Të përdorë mirë programin AlphaWeb dhe paketën MS Office;
  • Të jetë i komunikueshëm dhe te bashkëpunojë në grup;
  • Të njohë shumë mirë gjuhën angleze.

Aplikoni me CV-në tuaj

Ky postim skandon në datën 11 Dhjetor 2020 !