Parid Consulting sh.p.k.

Kërkon të punësojë një person në pozicionin Financier/Kontabël.

Personat e interesuar duhet të plotësojnë këto kritere:

Kriteret/Eksperienca

  • Të këtë mbaruar Fakultetin Ekonomik – profili kontabilitet/financ
  • Të këtë eksperiencë si ekonomist/e jo me pak se 2 vjet;
  • Të përdor mirë programin Alpha dhe paketën MS Office;
  • Të jetë i komunikueshëm me aftësi për punën në grup;
  • Të njohë mirë gjuhën angleze dhe italiane;

Aplikoni me CV tuaj

KY NJOFTIM SKANDON NË DATËN 15 MARS 2019 !