Parid Consulting sh.p.k

Kërkon të punësojë për një nga partnerët e tij Asistente ne Zyrë Noteriale,

Kriteret/Eksperienca:

  • Të ketë kryer studimet e larta, Fakulteti i Drejtësisë;
  • Avantazh nëse aplikanti ka eksperiencë pune;
  • Të njohë mjaftueshëm legjislacionin Shqiptar e veçanerisht të Drejtës Civile, të Procedurës Civile, Tregtare, Administrative, Kodit të Punës etj.;
  • Të njohë programet bazë të paketës Microsoft Office;
  • Të ketë njohuri të gjuhëve të huaja.

Aplikoni me CV-në tuaj

Ky postim skandon në datë 01 Shkurt 2020 !