Trajnime profesionale dhe praktikë kontabiliteti

Parid Consulting ofron kurse trajnimi profesionale në fushën e EKONOMISË

 • Ju përgatisim si financiere në PRAKTIKË,
 • Ofrojmë trajnime intensive në programin Alpha Web dhe Financa 5,
 • Ju mësojmë si të menaxhoni periodikisht një subjekt nga ana Financiare duke përfshirë këtu Deklarimet Online deri tek Bilanci Vjetor,
 • PARID CONSULTING organizon trajnimin me lektorë si Ekspertë Kontabël, Kontabilist të Miratuar dhe Ekspertë Fiskal,
 • Program i paketës Office EXCEL i përfshirë në çmimin e paketës,
 • Ulje 10% për studentët me kartë studenti,
 • Trajnimi organizohet në grupe te vogla deri në 6 persona.

Të dhënat shtesë

 • Shembuj konkrete dhe real në kompani në fushën e tregtisë, shërbimeve, ndërtimit etj,
 • Njohja me legjislacionin fiskal në fuqi,
 • Shpjegimi i koncepteve bazë të kontabilitetit, Kodit te Punës, Format Ligjore të Biznesit,
 • Aplikimet dhe deklarimet online (Libri i Shitjes, Libri Blerjes, llogaritja e T.V.SH-së, Tatimit në burim, Tatim Fitim i Thjeshtuar dhe Tatim Fitim, Tatimi mbi të ardhurat personale),
 • Burimet Njerëzore.

Grupet e interesit

 • Studentë apo të punësuar në fushën e ekonomisë,
 • Studentë të diplomuar,
 • Të punësuar në kompani private/publike,
 • Pronarë të bizneseve të vogla ose të mesme,
 • Menaxher/Administrator të bizneseve të mëdha,
 • Persona të tjerë që kanë interesa në fushën financiare.
Po përfundon studimet në fushën e ekonomisë dhe ende nuk e ke të qartë se çfarë të kërkohet në tregun e punës?

Apo ndoshta je diplomuar por nuk ke filluar akoma të punosh në profilin tënd?

Regjistrohuni këtu për të ndjekur trajnimin e AlphaWeb dhe Kontabilitetit Praktik (të dyja në një paketë ) dhe përfito investimin më të mirë që mund të bësh për vetveten!

  Në përfundim të trajnimit, ajo çfarë merrni mbrapsht investimit të bërë tek ne nuk është vetëm një Certifikatë e njohur, por edhe njohuritë që do t’ju ngelen e do të ngrenë ”Themelet e para të Zanatit”. Për studentët më të mirë të kursit, ofrojmë mundësi punësimi sipas ofertave të punës tek Klientët tanë!